cover2

חברתCITYWIZE  הוקמה במטרה לשלב בין היעדים התכנוניים והמקצועיים של היזמים
לבין הצרכים החברתיים והקהילתיים של התושבים, ליצירת תהליך התחדשות עירונית מיטבי

השירותים שלנו

דו’ח המלצות לתכנון מותאם

מיפוי ואבחון של אוכלוסיית המתחם

בדיקת התכנות חברתית

התאמת התרבות הארגונית לתכנית עבודה

בניית תכנית עבודה רב שלבית עם בעלי דירות

גיבוש אסטרטגיה לעבודה נכונה עם בעלי הדירות

pedestrians-918471_1920

בניגוד לבנייה על קרקע בתולית, התחדשות עירונית מתקיימת על מתחם בנוי בו מתגוררת אוכלוסייה בעלת צרכים שונים, שהסכמתה לפרויקט הכרחית לקיומו. מגע עם תושבים ואוכלוסיות מגוונות מעלה התמודדויות רבות, הדורשות מומחיות ייחודית על מנת לפרק חסמים, לצמצם התנגדויות ולייצר וודאות ושיתוף פעולה בתהליך.

 

CITYWIZE הוקמה במטרה לשלב בין היעדים התכנוניים של הרשויות והיזמים, לבין הצרכים החברתיים והקהילתיים של התושבים, ליצירת תהליךהתחדשות עירונית מיטבי.

 

בהתבסס על הניסיון הרב בעבודה עם בעלי דירות ומומחיות שבאה מהשטח, CITYWIZE מעניקה שירותי ייעוץ ארגוני חברתי לתהליכי שינוי שמעורבים בהם אנשים, מנגישה את השטח אל שולחן הדיונים ויוצרת שיח הדדי בין כל הגורמים בתהליך – רשויות, יזמים, עורכי דין, אדריכלים, מינהלות ותושבים.